2017-10-23

Informacje o jednostce:

Informacje o jednostce: 

Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej (MOKiB)

status prawny: samorządowa instytucja kultury - organizator: Gmina Piława Górna, wpis do rejestru instytucji kultury pod nr 3 [rejestr: klik] 

adres:

ul. Piastowska 40 (Miejski Ośrodek Kultury) - telefon: 74 83 71 596

ul. Sienkiewicza 32 (Biblioteka) - telefon: 74 83 71 383, mail: biblioteka@mokib.pl

58-240 Piława Górna

www.mokib.pl - mail dyrektor@mokib.pl

NIP: 882 212 15 38. REGON: 361143984

Numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie

76 9527 0007 0042 6868 2000 0001

 

Dane do faktury:

Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej, ul. Piastowska 40, 58-240 Piława Górna

NIP: 882 212 15 38

 

Dyrektor - Tomasz Jamróg - mail: dyrektor@mokib.pl

Główna księgowa: Helena Pstrąg - mail: helena.pstrag@mokib.pl

 

Przedmiot działania i kompetencje:

MOKiB realizuje zadania w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Pełni rolę kulturotwórczą i informacyjną w środowisku. Podstawowym celem działalności MOKiB jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych, edukacyjnych, czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz rozwój kultury, upowszechnianie wiedzy i nauki.

 

Godziny pracy Miejskiego Ośrodka Kultury:

poniedziałek - czwartek 8:00 - 21:00, piątek 8:00 - 17:00.

 

Godziny pracy Biblioteki:

Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:
9:00 – 17.00
10:00 – 18:00
9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
12:00 – 16:00

 

Pełny tekst statutu do pobrania poniżej [pdf].

 

 

 

Załączniki

  Uchwała o połącz...tut MOKiB.pdf 294,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana statutu MOKiB 2016.pdf 95,7 KB (pdf) szczegóły pobierz